MODERN BATI TİYATROSU

0
1356

MODERN BATI TİYATROSU

İşte geldik asıl konuya. Dünya tiyatrosunun hem kuram hem akım hem de eser sayısı açısından en verimli olduğu dönem bu dönemdir. Rönesans ve reform hareketleriyle halkın din baskısından kurtulması hayatın her alanına olduğu gibi sanata da etki etmiştir. İnsanoğlu hayatı, varoluşu, maddeyi, evreni sorgularken bunları daha rahat paylaşabileceği bir döneme girmiştir. Farklı hayat görüşleri, daha farklı akımların ve yeni sanat eserlerinin ortaya çıkmasında pay sahibi olmuştur.

Modern batı tiyatrosu 3 ana başlığa ayrılır. Bunlar trajedi, komedi ve dramdır. Tanıdık geldi değil mi? Trajedi ve komedi, Antik Yunan Tiyatrosundan tragedya ve komedyanın günümüzdeki karşılığı olarak nitelendirilebilir.

TRAJEDİ

 • Korku ve acıma duyguları üzerine gidilir.
 • Eserlerde halktan, sıradan insanlara yer verilmez. Krallar, tanrılar gibi kutsallaştırılmış, olağanüstü görülen kişiler ve varlıklar kullanılır.
 • Halktan üstün insanları anlattığı için sahne üstünde göze çirkin gelen hiçbir şey gösterilmemeye çalışılır. Sahnede şiddet ve küfür yoktur, üst tabaka üslupları kullanılır.
 • Üç birlik kuralına (yer, zaman, olay) uyulur.

KOMEDİ

 • Çoğu konuda tragedyanın tam zıttıdır. Hepimizin bildiği üzere güldürmeyi amaçlayan tiyatro türüdür.
 • Eserlerde tamamen halktan insanlar yer alır. Üst tabaka görülen insanların hayatının bir güldürü unsuru olması pek alışılageldik bir durum değildir.
 • Sahne üstünde çirkin olaylar gösterilmekten çekinilmez. Küfre, argoya, şiddete yer verilebilir.
 • Trajediyle nadir olan ortak noktalarından biri ise üç birlik kuralına uyulmasıdır.

DRAM

 • Trajediye tepki olarak doğmuştur.
 • Sadece güldürmeye ya da bir duygunun üzerine gitmeye çalışılmamıştır, hepsi harmanlandığı eserler ortaya çıkarılmıştır.
 • Trajedinin kurallarının gereksiz ve gerçekten uzak olduğu düşünülmüştür ve bu özelliklerin tamamı reddedilmiştir.
 • Trajediye karşı doğmuş olsa da tamamen trajedi zıttı denilemez. Dram, her anlamda trajedi ve komedinin karışımıdır.
 • Hem halktan hem üst tabakadan insanlara yer verilmiştir.
 • Üç birlik kuralı isteğe bağlıdır.

 

 

BAZI HAVALI TİYATRO TERİMLERİ

Gestus: Bir oyuncunun oynadığı rolün hangi dönemde yaşadığına, herhangi bir zümre veya kültüre bağlı olup olmamasına göre değişkenlik gösteren beden dili ve tavırlarına denir.

Grotesk: Yaşanan çirkin olaydan çıkarılan güldürü. Örnek olarak ise görme engelli birinin yürürken takılıp düşmesi verilebilir.

Monolog: Oyun sırasında kendi kendine yapılan konuşma. Monologlarda yaşanan bir olay, ruh hali, tahmin gibi durumlar anlatılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here