Machievelli’nin 20. Yüzyıl Düşünce Dünyasına Etkisi

0
314

Niccolo Machievelli 1469-1527 yılları arasında yaşamış İtalyan bir düşünürdür. Kendisi rönesans hareketinin önemli isimlerinden birisidir. Özellikle Prens isimli eseri, siyasi ve askeri düşünce dünyasının önemli bir eseri olarak kabul görmüştür. Onun iktidarı yorumlayış tarzı o zamana kadar alışılagelmişten çok farklıydı. Özellikle iktidarı, dini ya da ahlaki kaygılardan ayrı başlı başına bir güç öznesi olarak incelemesi onu siyaset felsefesinde oldukça farklı bir konuma koyar. Fakat bu önemine rağmen, Machievelli’nin fikirleri, 20. yüzyılın sonlarına kadar gözardı edilir. Fakat 20. yüzyılda yaşanan bazı gelişmeler onun düşünce dünyasında tekrardan ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerin neler olduğunu da aşağıda değinmeye çalışacağım.

Machievelli’nin siyaset görüşü, 20. yüzyılda hakim olan Marksist fikirlerden farklı olarak, siyasetin diğer kurumlardan bağımsız olduğunu ve diğer kurumları etkilediğini söylemekteydi. 20. Yüzyıl ortalarında hakim olan Marksizm toplumsal gerçekliği açıklamada yetersiz kalmaktaydı. Özellikle Sovyet Rusya’nın hataları Marksist fikirleri olumsuz yönde etkilemişti. Marksizm’in söylediği ‘Üretim araçlarının özel mülkiyeti tahakküm yaratır bu yüzden özel mülkiyeti kaldırmalıyız.’ fikri Sovyet Rusya’da istenilen sonuçları veremeyince daha farklı bir yoruma ihtiyaç duyuldu. Bu yüzden o dönemde Machievelli’nin devlet ve siyaset fikirleri tekrar konuşulmaya başlandı. Machievelli’ye göre toplumsal ilişkiler kesin olarak iktidar tarafından şekillendirilmektedir. Siyaset, toplum üzerinde bazen açıkça bazen gizli veya bazen dolaylı olarak ama her zaman aktif bir şekilde etkili olmaktadır. Machievelli bu etkinin sürekli olmasının sebebini de, insan topluluğunun toplum bilinci kazanmasının yolunun siyaset aracılığı ile olması şeklinde açıklıyor. Machievelli’ye göre insanların toplum haline gelebilmesinin tek yolunun siyaset olduğunu söylüyor. Bu siyasetin oluşması da insanların halk ve halkı yönetenler şeklinde bölünmesi yoluyla oluşuyor. Ve bu ikililik siyasetin ve devletin dolayısıyla toplumun devamı için büyük bir önem arz ediyor. Machievelli’ye göre, iyi bir yönetici ortaya çıkan ikliliği yani çatışma ortamını bitiren kişi değil, bu ikliği başarılı bir şekilde yöneten ve devam ettiren kişidir. Fransız düşünür Lefort’a göre Machievelli’nin öne sürdüğü bu ikilik, onun modern siyaseti kavradığını göstermektedir. Machievelli’nin bu yaklaşımı bölünme ile siyaseti aynı düzlemde incelememizi sağlıyor. Yani aslında siyasetin toplumun içine gömülü bir öge olduğunu ortaya çıkarıyor. Machievelli’nin yeniden siyaset sosyolojisinde ve siyaset biliminde merkezi bir yer almasının asıl nedenlerinden birisi bu fikirdir diyebiliriz.

Yararlandığım Kaynak

Nur Vergin- Siyasetin Sosyolojisi

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here