Ekonomik/Rasyonel İnsan

0
624

Ekonomik/Rasyonel İnsan

Modernleşme, niteliksel her zemin etkilemiş ve değiştirmiştir. İletişim, ihtiyaçlar, kurumlar bu niteliksel zeminlere örnektir. Örneğin geleneksel toplumda ihtiyaçlar gündelik piyasa içinde giderilirdi. Çünkü ihtiyaçlar, barınma, giyinme ve gıda gibi ihtiyaçlarla sınırlıydı. Modernleşmeyle beraber modern toplumu organik olmayan belirlemeye başladı. Modernliğin insan tanımı ise rasyonel veya ekonomik insan oldu. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise rasyonellik ile ekonomik insan arasındaki bağlantıdır. Çünkü insan ne kadar rasyonel olursa o kadar ekonomik ne kadar ekonomik olursa o kadar rasyonel bir anlam kazanır. Fakat burada ki bir diğer nokta ise insanın duygusal varlığıdır. İnsan bu kadar duygusal iken insanı bu kadar rasyonel bir varlık olarak tanımlamamızın sebebi Weber’in ideal tip kavramıdır. Weber’e göre kafamızda kategorize edemediğimiz şeylerden korkarız. Her varlığı bir tipe uydurmaya çalışırız. Yani aslında kendi varlığımızı da bir tipe uydurmaya çalışırız. Modern toplum da insanı her zaman kâra yönelen, teorik insana dönüştürmeye çalışır. Ve insana bu tipi dayattığı için insanlar da bu tipe uygun yaşamaya çalışırlar. Bu sayede de modern toplumun ihtiyaç duyduğu toplumsal zemin oluşmuş olur. İdealde olanla gerçek hayatta olan tam olarak örtüşmez. Çünkü ideal olana ulaşılamaz. Fakat zaten amaç ideal olana ulaşmaya çalışmaktır. İdeal tipler soyut olarak sadece zihnimizde mevcuttur. Yani aslında ideal tipler insanın gerçekte olmayan bir statüye ulaşma çabası ile diğer insanların o insanı gördükleri statü arasındaki ilişkidir. Bir başka deyişle, bir insanı mevcut statüde tutan şey, o statüdeki insanların o kişiyi gördüğü kişi ile o kişinin kendini olduğunu düşündüğü kişi arasındaki kurulmuş sosyal ilişkilerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here